Utdelning av priser vid LTH

Utdelning av priser vid LTH

Sparbanken Skånes Forsknings- och Masterpriser vid Lunds Tekniska Högskola

Årets Forskningspris från Sparbanken Skåne delades i veckan ut till Louise Gren som är nanoingenjör och får priset för sin avhandling inom ämnet areosolteknologi. Avhandlingen har titeln:

Renewable Diesel Fuels and Emission Control Strategies – Implications for Occupational Exposure, Human Health, and the Environment

Avhandlingen handlar om att studera emissioner från diesel-baserade förbränningsmotorer för tunga maskiner. Louise Gren jämför bio-diesel med konventionell diesel för motorer med och utan avgasrening och partikelfilter. Detta är ett mycket aktuellt ämne som knyter an till klimatpåverkan, hälsa, luftkvalitet och hållbar utveckling i ett bredare perspektiv.

Louise Gren har möjliggjort nya unika tvärvetenskapliga samarbeten kring förnybara bränslen, speciellt olika typer av dieselbaserade bränslen på biomassa, såsom vätgasbehandlade rest- och avfallsprodukter och vegetabiliska oljor.

Årets Masterpriser gick till:

  • Hiba Alyaseen och Rebecka Kvist för uppsatsen Lärdomar från raset av Tarfalahallen – En experimentell studie av spikförbandets inverkan på stabiliteten ur plan
  • Livia Westerhout (bilden) för uppsatsen Developing a clean label, protein-rich, plant-based yoghurt alternative based on cereals and pseudocereals

Läs mer om LTHs priser och utmärkelser