Sparbanken Skåne stödjer handbollssatsning för unga

Sparbanken Skåne stödjer handbollssatsning för unga

IFK Ystad HK lanserar koncept tillsammans med Sparbanken Skåne.

Studier visar att barn och unga rör sig för lite. Ett fåtal når rekommendationen om minst en timmes fysisk aktivitet om dagen. IFK Ystad HK vill tillsammans med Sparbanken Skåne, Akea och Hassel sänka inträdesbarriärerna till idrott och lanserar nu ett tredelat koncept för ungas handbollsaktiviteter.

En av utmaningarna när det gäller unga och idrott är kostnaden för att utöva den, vilket alltmer kommit att bli en klassfråga.

-För oss är det viktigt att alla barn och unga ska ha möjlighet att börja spela handboll och fortsätta spela handboll. Det ska inte handla om familjens ekonomiska förutsättningar, säger Joakim Öhrström, ordförande i IFK Ystad HK.

De tre grundstenarna i konceptet är: Gratis handboll för alla, ge vidare och en stödfond. Det innebär att alla barn och ungdomar som spelar handboll i IFK Ystad HK kommer att kunna göra det gratis, den enda kostnaden som tillkommer är den obligatoriska medlemsavgiften på 100 kr.

Klubben startar också upp en verksamhet som kommer att kallas ”Ge vidare”. Detta är till för att medlemmarna ska kunna ge vidare skor och träningskläder som har blivit för små men som har mycket mer att ge. ”Ge vidare” kommer att bidra till en minskad kostnad för de familjer som inte har möjlighet att köpa all utrustning som krävs och det är dessutom ett utmärkt sätt att arbeta för en hållbar konsumtion och produktion.

Den tredje grundstenen är en ny stödfond. Fonden skall främja, uppmuntra och stödja barn och ungdomars möjlighet till träning och rörelse. Den kommer bland annat att rikta sig till de familjer som behöver ekonomiskt stöd till exempelvis träningsutrustning, cuper och träningsläger.

– Det är välkänt att fysisk aktivitet hjälper oss att må bra, hålla stress på avstånd och klara vardagen. Alla barn behöver få möjlighet att bygga upp sitt välmående, utan stora kostnader för familjerna. Vi tror att detta är en satsning som kommer göra skillnad för många, inte minst i dessa tuffa pandemitider, säger Patrik Hansson, kontorschef för Sparbanken Skåne i Ystad.

Det är genom Sparbanken Skånes ägarstiftelse, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, som banken stödjer handbollssatsningen. Genom ägarstiftelserna kan bankens överskott investeras i samhällsutvecklande insatser som exempelvis projekt inom hälsa och idrott.

Förhoppningen med konceptet är att när en idrott inte kostar kommer fler barn och unga prova på att idrotta, vilket leder till ökad fysisk aktivitet, som i sin tur resulterar i god hälsa och välbefinnande.