Höörs Scoutkår klättrar på väggen

Höörs Scoutkår klättrar på väggen

Genom bidrag från Sparbanksstiftelsen har scouterna kunnat uppdatera klätterutrustningen.

Genom hårt arbete har scouterna i Höör rustat upp klätterväggen. Eldsjälarna Linus Fränkel och Gustav Lindfors-Lövgren har lärt ut grunderna i klättring och nyligen klarade alla Rover-scouterna sina gröna kort i klättring. Bidraget från stiftelsen bidrog till att föreningen kunde uppdatera utrusning och köpa in bland annat rep, selar och hjälmar.

Läs mer om Höörs Scoutkår här!

Foto: Höörs Scoutkår