Sparbanken Skåne stödjer våldsförebyggande satsning på unga

Sparbanken Skåne stödjer våldsförebyggande satsning på unga

Skolsatsning blir verklighet 2022 i sydöstra Skåne.

En skolsatsning för att kunna nå barn och unga och diskutera våldsutsatthet ska bli verklighet 2022 i sydöstra Skåne. Det är föreningen Freezoonen som vill skapa dialog med unga genom workshops ute på skolor. Projektet blir möjligt tack vare stöd från Sparbanken Skånes ägarstiftelse.

Freezonen är en kombinerad kvinno-, tjej- och brottsofferjour som verkar i sydöstra Skåne. Den idéburna föreningen startade som en reaktion på mäns våld mot kvinnor i nära relation. Föreningens filosofi är att alltid tro på den utsattas berättelse och förutom stöd, hjälp, och motiverande samtal kan de också följa med till myndigheter och hjälpa till med praktiska sysslor.

Genom ett nytt projekt vill föreningen komma ut på skolor och nå högstadieelever för att skapa en dialog kring våldsutsatthet. Planen är att börja besöka skolor i kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad till hösten 2022.

  • Vi vill hålla workshops på skolorna där vi genom kreativt skapande med temat frihet från våld kan prata och lyssna på ungdomar. När man skapar något blir det ofta ett forum för dialog. Vi kan ställa frågor, vi lyssnar och diskussionen blir naturlig. Vi vill inte hålla en föreläsning, snarare samarbeta med ungdomarna. Tanken är sen att det som vi skapar med ungdomarna ska visas upp på lämplig plats på de aktuella orterna, säger Susanna Udvardi, verksamhetschef på Freezonen.

Sparbanken Skåne engagerar sig på flera sätt i samhället där banken verkar genom att stora delar av bankens överskott investeras i initiativ som gör nytta i det lokala samhället. Detta sker i samarbete med bankens ägarstiftelser som förvaltar och fördelar överskottet. Nu får Freezonen stöd genom bankens ägarstiftelse att genomföra satsningen 2022-2023.

  • Barn och unga är vår framtid och det är viktigt att vuxna visar dem att det finns stöd i svåra situationer. Vi måste alla hjälpas åt att stå upp mot våld och vi hoppas att vår del i detta kan skapa bra samtal, gemenskap och gör att unga vågar dela med sig av erfarenheter och att de kan få den hjälp de så väl behöver, säger Helena Björkman, bankchef på Sparbanken Skåne.
  • Den här idén har vi haft länge men inte kunnat förverkliga. Med bankens stöd kan vi nu genomföra detta som faktiskt varit en dröm för oss. Vi ser att våldsutsatthet ofta dyker upp längre fram i livet och nu vill vi skapa förebyggande aktivitet tidigt i skolor. Vi i civilsamhället, framförallt vuxna, behöver visa unga personer vad som är rätt och fel, att vi bryr oss och att vi finns där för dem, avslutar Susanna Udvardi.