SI – Samverkansinlärning i skolan

SI – Samverkansinlärning i skolan

SI är en internationellt etablerad modell som syftar till att motverka studieavhopp, stärka resultat och inspirera till vidare studier.

Samverkansinlärning i skolan

Samverkansinlärning SI är en verksamhet i gymnasie- och grundskolan som bedrivs av Lärosäten Syd, Region Skåne, Region Halland, Region Blekinge och Kompetenssamverkan Skåne (KOSS) tillsammans med Lunds universitet.

SI är en internationellt etablerad modell som syftar till att motverka studieavhopp, stärka resultat och inspirera till vidare studier. En äldre student håller i veckovisa SI-pass som kompletterar den ordinarie undervisningen i en för eleverna avslappnad atmosfär.

Läs mer om SI hos Sparbanken Skåne.