Stipendium för 2024 tilldelas organisationerna Bufff och Mind.

Stipendium för 2024 tilldelas organisationerna Bufff och Mind.

Stipendiet delas årligen ut till en förening och organisation som gjort en betydande insats för den lokala samhällsutvecklingen i Skåne.

Precis som 2022 och 2023 har Lennart Haglunds Sparbanksstipendium för året tema omsorg och omtanke om de som inte mår bra och far illa i vårt samhälle. Lennart Haglund är hedersordförande i Sparbanken Skåne och stipendiet i hans namn har inrättats för att hedra hans gärning i den skånska bankvärlden under 50 års tid.

Bufff arbetar för att stödja barn och ungdomar som har en förälder eller familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. Det är vanligt att närstående drabbas av en kris och är i behov av stöd och information när en familjemedlem blir gripen av polisen. Medarbetarna på Bufff är utbildade inom områden som socionomi, beteendevetenskap, pedagogik, vård och behandling. Varje år genomför Bufff 6 000 stödsamtal.

Organisationen tilldelas nu 200 000 kronor från Lennart Haglunds Sparbanksstipendium med motiveringen ”Med detta stipendium vill vi ge fler barn och ungdomar möjlighet till familjeaktiviteter för att skapa nya minnen”.

– Vi som jobbar vill tillsammans med barnen på Bufff uttrycka vår tacksamhet för det bidrag stiftelsen gav Bufff Skåne. Bidraget möjliggör att vi kan stötta fler barn i Skåne som har en frihetsberövad familjemedlem. Bidraget visar också att det är många som är engagerade i barnens välbefinnande och utveckling. Tillsammans kan vi! säger Mahina Havelius, verksamhetsledare Bufff Skåne, som tog emot stipendiet.

Den ideella föreningen Mind arbetar för psykisk hälsa och driver med hjälp av volontärer flera stödlinjer, som till exempel Självmordslinjen som verkar för att ge hopp och motivation till att vilja leva och/eller söka hjälp. Mind grundades 1931 under namnet Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa och tar idag emot över 90 000 samtal årligen.

Mind tilldelas 50 000 kronor från Lennart Haglunds Sparbanksstipendium. Oscar Pettersson från Mind tog emot stipendiet.

– Mind finns där för alla som kämpar med psykisk ohälsa. Vi är mycket tacksamma för Sparbanksstiftelsen och Lennart Haglunds Sparbanksstipendiums stöd som bidrar till att vi kan hålla våra stödlinjer öppna för de som behöver någon att prata med. Stort tack!

Läs mer om tidigare års stipendiater här.

På bilden finns från vänster: Oscar Pettersson från Mind, Lennart Haglund, Mahina Havelius och Johanna Wahlin från Bufff.