Positiva projekt läsåret 2021/2022

Positiva projekt läsåret 2021/2022

Positiva Projekt är bidrag som delas ut till grundskolor och fristående skolor till något positivt och utvecklande för eleverna.

Läsåret 2021/2022 har vi prioriterat hållbara projekt som genomförs i skolans närmiljö och som på ett eller annat sätt bidrar till att eleverna får en aktiv vardag och vi delar ut ca 50 bidrag som når över 6000 elever. Det är till allt från hållbar utveckling, danslektioner och utemiljö till FN och barnkonventionen, vandringar och hälsovecka. Här kan du läsa mer om vilka skolor som fick bidrag.