Stämma i Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta

Stämma i Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta

Bertil Engström ny ordförande. Tidigare ordförande Lennart Haglund kvarstår som hedersordförande.

Stämman i Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta valde på torsdagskvällen Bertil Engström till ny styrelseordförande.Tidigare ordförande Lennart Haglund kvarstår som hedersordförande. en roll han även har i Sparbanken Skåne. Bertil Engström lämnade så sent som förra veckan uppdraget som ordförande i Sparbanken Skåne, där han verkat sedan bankens bildande 2014. Innan dess var Bertil mångårig VD och chef på Färs & Frosta Sparbank.

Efter torsdagens stämma består styrelsen i Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta av Bertil Engström (ordförande), Helena Björkman, Anna Blinkowski, Helene Hartman, Jan Kockum, Per-Anders Lundin, Emelie Löfmark, Stephan Müchler, Charlotte Nilsson och Olof Persson.

Utöver hedersuppdragen i Sparbanken Skåne och Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta kvarstår Lennart Haglund som ordförande för Sparbankernas ägarförening, Swedbanks valberedning, Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas valberedning samt dotterbolaget UtbildningsForum Skåne AB. Lennart var vice vd och vd i 25 år och ordförande i Färs & Frosta Sparbank under 15 år.

I samband med stämman valdes också följande nya huvudmän in: Birgitta Anderberg, Helena Bertilsson, Anna Björklund, Hanna Hansson Cederberg, Benny Engqvist, Inga-Kerstin Eriksson, Ulrika Gleisner, Björn Nordmark, Ellinore Rosvall, Ulla Sjögren, Karin Skoog, Håkan Wifvesson, Camilla Wydeén och Per-Olof Ågren.