Lennart Haglunds stipendie 2019

Lennart Haglunds stipendie 2019

Går till Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center. För målmedvetet arbete att utveckla Uppåkra till en mötesplats för alla med historiskt intresse.

Årets Lennart Haglund-stipendium tilldelas Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center för målmedvetet arbete att utveckla Uppåkra till en mötesplats för alla med historiskt intresse. Uppåkra är Skandinaviens största, fyndrikaste och mest långvariga järnåldersbosättning.

Platsen fungerade som ett kommersiellt, politiskt och religiöst maktcentrum och har varit befolkad under mer än tusen år (från 100-talet f.Kr. till 1000-talet e.Kr).

Stiftelsen Uppåkra Akeologiska Center gör denna vår historiska skattkista tillgänglig och spännande för alla generationer och sätter samtidigt Skåne på den nationella och internationella arkeologikartan.