Ägare till Sparbanken Skåne

Skolprojekt

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta prioriterar projekt som riktas till barn och ungdomar och som kommer många till del.

Varje år erbjuder Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta i samarbete med Sparbanken Skåne ett antal skolprojekt till skolor inom vårt verksamhetsområde, bl a endagsutflykter för årskurs 2, 5 och 8 samt möjligheten att söka bidrag till skolaktiviteter via vår satsning Positiva Projekt. Vi erbjuder också föreläsningar i privatekonomi för ungdomar i åldrarna 7-25. år.

Positiva Projekt inspirerar elever i grundskolan

Positiva projekt skapar möjlighet till en extra dimension av lärande och gemenskap i grundskolan.

Genom Positiva projekt kan skolan få hjälp med finansiering av aktiviteter utanför ordinarie verksamhet som innebär något positivt och utvecklande för eleverna, i en vardag som ofta präglas av krav och stress.

Ett positivt projekt kan till exempel handla om att svetsa samman klassen, arbeta mot mobbing eller kanske röra sig lite mer och samtidigt göra något kul tillsammans. Positiva projekt ska ha ett tydligt mål och innebära något positivt och utvecklande för eleverna.

Inför läsåret 2024/25 prioriterar vi hållbara projekt som genomförs i skolans närmiljö. Vi ser gärna satsningar som främjar demokrati eller bidrar till en bättre psykisk hälsa. Det kan också handla om satsningar utöver det vardagliga som på ett eller annat sätt bidrar till att eleverna får en aktiv vardag, till exempel att få komma ut och uppleva naturen i skolans närmiljö, att lära sig mer om allemansrätten och att värna om vår miljö.

Bidrag lämnas inte till aktiviteter som normalt sett ingår i den ordinarie verksamheten, ej heller till inköp av inventarier eller andra investeringar som bedöms ligga inom skolans ansvar.

Resor som kan betraktas som klassresor prioriteras ej.

Vi beviljar bidrag med upp till 25 000 kr. Beviljade medel ska användas för aktiviteter det kommande läsåret och rekvireras senast 31 augusti året därpå.

Vem kan söka?

Grundskolor i Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas verksamhetsområde, dvs Eslöv, Hörby, Höör, Simrishamn, Sjöbo, Svalöv, Tomelilla och Ystad kommun.

Ansökningsperiod: 15 augusti till 15 september.

Ansökan till Positiva Projekt är öppen här nedan från 15 augusti till 15 september. Har du ingen inloggning? Börja med att registrera ett konto.

Till inloggning för ansökan – Positiva Projekt

I djurens spår med Sparbanken Skåne ÅK2

Häng med i spåren och upptäck våra vilda djur

Vad har vilda djur för roll i ekosystemen? Vilka är naturens magiska minimonster och hur är det att leva i en flock? Sparbanken Skåne bjuder in elever i årskurs 2 till en lärorik och spännande dag på Skånes Djurpark där vi går i djurens spår – idag och för 70 miljoner år sedan.

Läs mer om projektet på Sparbanken Skåne

Arkeologiskolan ÅK5

Var med och gräv fram Skånes historia i Uppåkra!

Skandinaviens största järnåldersbosättning.
Under åkermarken i Staffanstorp vilar Uppåkra – en fornlämning som räknas till Skandinaviens största järnåldersbosättning. Elever i årskurs 5 får chansen att bli arkeologer för en dag och lära sig hur historien skapas genom fynd i marken.

Läs mer om projektet på Sparbanken Skåne

En dag på Vattenhallen Science Center ÅK8

Skånska åttondeklassare får möjlighet till en upplevelse utöver det vanliga.

Skånska åttondeklassare får möjlighet till en upplevelse utöver det vanliga när Sparbanken Skåne i samarbete med sina ägarstiftelser bjuder in till en vetenskapsdag på Vattenhallen Science Center i Lund. Boka in en eller flera klasser för ett besök.

Läs mer om projektet på Sparbanken Skåne

Ung ekonomi

Ung ekonomi vänder sig till barn och unga i högstadiet och gymnasiet för att inspirera dem att se på sin ekonomi på ett sätt där de själva kan göra skillnad.

Aktuella ämnen som buffertsparande, snabblån och bedrägerier tas upp. Ekonomiska termer som ränta och amortering tas upp samt vikten av att göra en budget.

Genom UtbildningsForum erbjuder vi även följande föreläsningar:

  • Värdet av pengar för lågstadieelever
  • Prata pengar med barn för mellanstadieelever
  • Ung vuxen för gymnasieelever samt unga vuxna
  • UtbildningsForum föreläser för skolklasser, föreningar och på andra platser där barn och unga finns

Föreläsningen anpassas efter målgruppen och tar ca 60 minuter.

Läs mer och boka din föreläsning här!

Stipendier

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta delar under året ut ett flertal stipendier och forskningspriser.

Sparbanksstiftelserna i Skåne uppmärksammar tillsammans med RF-SISU Skåne alla idrottsledare som engagerar sig i barn- och ungdomsidrotten i Skåne genom att dela ut 250 stipendier.

Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige är någon gång under sin uppväxt med i en idrottsförening. Ledarna har därmed en stor betydelse för samhällsutvecklingen.

Stipendiet är på 10 000 kr och går till stipendiaten för sina goda ledarinsatser.

Samtliga idrottsföreningar i Skåne har möjlighet att 15 januari – 25 februari, nominera fyra ledare till Skånes Idrottsledarstipendier under förutsättning att alla ledarna inte är av samma kön.

Läs mer om Skånes Idrottsledarstipender här!

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta delar varje år ut ett antal forskningspriser inom Ekonomi, Teknik och Medicin.

Ekonomihögskolan i Lund

Färs & Frostas priser för särskilt framstående avhandlingsarbete samt särskilt framstående masteruppsats framlagda vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas forskningspriser skall utdelas för god forskning som är till gagn för utveckling av näringsliv och samhälle. Priserna går inte att söka.

Läs mer här. 

Lunds Tekniska Högskola

Färs & Frostas forskningspriser för särskilt framstående avhandlingsarbete samt särskilt framstående examensarbete framlagda vid Lunds Tekniska Högskola. Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas forskningspriser skall utdelas för god forskning som är till gagn för utveckling av näringsliv och samhälle. Priserna går inte att söka

Läs mer här. 

Medicinska Fakulteten vid Lunds universitet

Färs & Frostas forskningspris för särskilt framstående avhandlingsarbete framlagt vid Medicinska Fakulteten vid Lunds Universitet. Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas forskningspris skall utdelas till person för god forskning inom området Stroke. Priset går inte att söka.

Läs mer här.

Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas styrelse tog under 2015 beslut att instifta ett nytt stipendium kallat Lennart Haglunds Sparbanksstipendium.

Stipendiet har instiftats för att hedra styrelseordförande Lennart Haglunds unika gärning inom den skånska bankvärlden under 50 års tid. Det ska delas ut årligen till en förening eller organisation som gjort en betydande insats för den lokala samhällsutvecklingen inom stiftelsens verksamhetsområde.

2024 års vinnare är BUFFF och MIND

Tidigare års vinnare:

Bidrag

Varje år delar Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta ut bidrag till lokala utvecklingsprojekt inom Färs & Frosta Sparbanks tidigare verksamhetsområde.

Stiftelsens syfte är att slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande idéer och medverka till att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på kreditmarknaden.

Vid sidan om detta primära syfte får stiftelsen främja näringsliv, forskning, samhällsutveckling, idrott, barn- och ungdomsverksamhet och kultur genom att lämna ekonomiska bidrag till stöd för projekt som bidrar till lokal utveckling.

Stiftelsen lämnar normalt endast bidrag till projekt inom tidigare Färs & Frosta Sparbanks verksamhetsområde, dvs inom följande kommuner: Eslöv, Hörby, Höör, Simrishamn, Sjöbo, Svalöv, Tomelilla och Ystad. Har du planer på ett projekt som gagnar utvecklingen där du bor? Då är du välkommen med en ansökan!

Innan du lämnar in en ansökan för första gången, ta del av ansökningsguiden som finns i menyn, den innehåller viktig information om vilken information stiftelsen behöver för att kunna göra en bedömning av din ansökan.

Stiftelsen har två ansökningsperioder, 1-31 mars och 1-30 september.

Observera att utbetalning av bidrag endast sker till bankgiro.

Läs i ansökningsguiden hur du gör för att ansöka om bidrag

 

Laddar…