Forskningspris går till strokeforskning om unga

Forskningspris går till strokeforskning om unga

Sparbanken Skånes Forskningspris till Andreea Ilinca

Neurologen Andreea Ilinca har undersökt genetiska faktorer till att yngre drabbas av stroke och har genom sitt projekt hittat genvarianter som kan orsaka sjukdomen. Nu tilldelas hon Sparbanken Skånes Forskningspris 2021 för sin framstående forskningsinsats.

  • Jag har undersökt arvsmassa för att se om jag hittar felaktigheter i generna som kan orsaka stroke för yngre. Vi har upptäckt nya gener som vi ser skulle kunna orsaka sjukdomen. Idag är få genetiska orsaker till stroke kända och troligen finns det fler att hitta, säger Andreea Ilinca som är överläkare på Neurologiska kliniken i Malmö.

Årligen drabbas cirka 25 000 personer i Sverige av stroke, antingen orsakad av en blodpropp som leder till syrebrist i hjärnan eller en blödning i hjärnan. De flesta som drabbas av stroke är äldre och tidigare kända riskfaktorer för stroke är till exempel högt blodtryck, höga kolesterolvärden och livsstilsfaktorer som exempelvis rökning. Men forskningsresultat tyder också på att genetiska faktorer spelar en stor roll för att drabbas av sjukdomen.

Studier av den svenska befolkningen visar att andelen som insjuknar i stroke har minskat de senaste åren men att andelen i gruppen som är yngre än 55 år däremot inte minskar alls. I den yngre gruppen händer det dessutom ofta att man inte kan påvisa vad som orsakar stroke trots omfattande undersökningar. Det är en av anledningarna till att pristagaren Andreea Ilinca har tittat närmare på de genetiska mekanismerna bakom stroke i sin forskning.

Det är sjätte året som Sparbanken Skånes Forskingspris på 100 000 kronor delas ut till en forskare som visat prov på särskilt framstående strokeforskning. Priset är en del av de cirka 16 miljoner kronor till strokeforskning vid Lunds universitet som Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta donerade 2016.

– Stroke slår hårt mot den som drabbas men även anhöriga och samhället i stort påverkas. Vi vill uppmuntra till fortsatta framsteg inom strokeforskningen vilket vi gör genom forskningspriset. I framtiden kan förhoppningsvis ännu fler drabbade få hjälp och fler behandlas förebyggande, säger Rasmus Roos, VD på Sparbanken Skåne.

– Jag är mycket glad och tacksam för priset. Detta är det första priset som jag får och det får mig att känna mig motiverad att fortsätta med mitt forskningsprojekt, säger Andreea Ilinca.

I Andreea Ilincas avhandling från 2020 studerade hon särskilt familjer där flera insjuknat i stroke i ung ålder, i samma typ av stroke, utan att man hittat en förklaring. Med hjälp av genetiska analysmetoder hittade de bland annat förändringar i en specifik gen som kan ha samband med sjukdomen. Ambitionen är att vidare undersöka vilken betydelse genen har och se hur man kan göra för att kunna behandla patienter förebyggande.

Den 29 oktober är det Internationella Strokedagen och forskningspriset delas ut vid ett digitalt event som anordnas av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet under samma vecka. Här kan du läsa mer om Strokeveckan 2021.

Motivering: Andreea Ilinca tilldelas Sparbanken Skånes Forskningspris för sin kliniskt betydelsefulla forskning om ärftliga faktorers betydelse för utveckling av stroke hos unga vuxna.