Sparbanken Skånes forskningspris

Sparbanken Skånes forskningspris

Sparbanken Skånes Forskningspris 2021 gick till Samuel Jansson

Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta delar ut Sparbanken Skånes pris till en nybliven doktor vid LTH för särskilt framstående avhandlingsarbete. Priset ska delas ut till person för god forskning inom företrädelsevis miljö och hållbar utveckling, som är till gagn för utveckling av näringsliv och samhälle. 2021 gick till det till Samuel Jansson för hans avhandling Entomological Lidar: Target Characterization and Field Applications. Priset är på 100 000 kronor.

Din avhandling handlar om myggor. Hur blev du intresserad av just detta ämne?

Mitt grundintresse när jag började var egentligen optik och fysik. Jag har alltid haft en större passion för applikation än grundforskning, och insekter (och fåglar som jag arbetade med i mitt master-projekt) var en spännande och annorlunda tvärvetenskaplig applikation av den fysik jag läst innan. Kopplingarna till hållbar utveckling och bekämpning av sjukdomar i låginkomstländer gjorde projektet än mer attraktivt för mig. Intresset för myggor, och egentligen ekologi som helhet, är något jag har utvecklat under årens gång. Det finns en häpnadsväckande komplexitet i djur och djurs beteende som är fascinerande att försöka förstå sig på.

Vilka utmaningar har du stött på under din tid på LTH?

Oj, den listan kan göras hur lång som helst, haha… Att försöka göra något relevant i Afrika när majoriteten av utrustningen satt fast i tullen under hela vistelsen, att publicera tillsammans med utländska kollegor med begränsad Engelska (som ju är publikationsspråket) och att samarbeta tvärvetenskapligt och försöka se till att alla inblandade får ut någonting av samarbetet har nog varit några av de större och mest spännande utmaningarna jag ställts inför under doktorandtiden.

Vilka är dina planer nu när du är klar med din avhandling och har en doktorsexamen från LTH?

För närvarande jobbar jag på ett företag i Köpenhamn som i grund och botten är en spin-off på min doktorshandledare Mikkel Brydegaards tidigare forskning. Det är väldigt roligt, eftersom jag har direkt nytta av i stort sett allt jag gjort under doktorandtiden. Den huvudsakliga skillnaden är att jag nu arbetar mer mot pollinatörer och skadeinsekter i jordbruk, jämfört med mitt tidigare arbete med smittobärande insekter i tropikerna. Min förhoppning är att kunna fortsätta applicera mina kunskaper på intressanta problem och utveckla teknologiska lösningar för en hållbar utveckling.

Läs mer om LTHs priser och utmärkelser

Foto: Hanna Linder