Sparbanken Skåne investerar 15 miljoner extra i skånskt föreningsliv

Sparbanken Skåne investerar 15 miljoner extra i skånskt föreningsliv

Föreningsstödet är en extra insats för det ideella föreningslivet i Skåne.

Totalt får ca 500 föreningar runt om i Skåne ta del av ett extra Föreningsstöd, totalt omfattande 15 miljoner kronor, under hösten 2023. Banken vill möta de senaste årens försämrade ekonomiska läge, som också påverkar föreningslivet i form av stigande kostnader och minskade försäljningsintäkter. Stödet fördelas utifrån storleken på barn- och ungdomsverksamheten.

Läs mer om Föreningsstödet här!