Ungdomar från Skånes kulturskolor bildar symfoniorkester på lovet

Ungdomar från Skånes kulturskolor bildar symfoniorkester på lovet

På sportlovet bildar ungdomar i åldrarna 12 till 16 år från Skånes alla kulturskolor för första gången Skånes Ungdomssymfoniorkester, SKUSO.

Symfoniorkestern repeterar på Malmö Live Konserthus och veckan avlutas med en konsert i Malmö Lives stora konsertsal. Sparbanken Skåne, genom sina ägarstiftelser, är med och gör upplevelsen möjlig.

  • Det är väldigt kul att vara med och det blir mycket jobb, men roligt jobb, säger Max Liljedahl från Kristianstad som spelar tvärflöjt.

Totalt deltar 94 ungdomar under lovet. Vendela Sjökvist från Eslöv som spelar cello instämmer med Max beskrivning av veckan:

  • Det känns spännande att vara här och det är roligt att få träffa nya människor, säger hon och tillägger att den avslutande konserten känns som en mäktig upplevelse.

Under veckan får deltagarna repetera med en professionell dirigent och chansen att knyta kontakter med andra elever i Skåne som spelar akustiska instrument. Ungdomarna får även möjligheten att lära av och spela tillsammans med musiker från Malmö Symfoniorkester. Veckan är kostnadsfri och eleverna bjuds på lunch och fika.

  • Veckan med ungdomssymfoniorkestern har både konstnärliga och sociala betydelser. Ungdomarna får lära sig att jobba i grupp och träna på att lita på varandra. De får också chansen att träffa professionella musiker med lång erfarenhet vilket visar att det finns möjlighet att jobba med detta när du är vuxen, säger Jonas Nydesjö, dirigent under veckan.

Skånes Ungdomssymfoniorkester är ett initiativ av Skånes 32 Kulturskolor som drivs gemensamt av Malmö Live Konserthus AB tillsammans med Kulturskolorna i Lund och Malmö. Initiativet finansieras till stor del av flera sparbanksstiftelser i Skåne däribland Sparbanken Skånes ägarstiftelser.

Läs mer och boka biljetter här!