Nytt samarbetsprojekt öppnar för mer rörelse i förskolor

Nytt samarbetsprojekt öppnar för mer rörelse i förskolor

Nu förenar Sparbanken Skåne och Hållbar Generation krafter för att öka aktivitet och rörelse hos de allra yngsta.

Få barn rör sig tillräckligt mycket, ett problem som riskerar påverka hälsan livet igenom. Nu förenar Sparbanken Skåne och Hållbar Generation krafter för att öka aktivitet och rörelse hos de allra yngsta. Med start i vår får 120 förskolor i Skåne möjlighet att delta i ett nytt projekt för att främja fysisk aktivitet.

Ofta nämns 60 minuters pulshöjande aktivitet om dagen som riktmärke för hur mycket barn och unga bör röra på sig för att må bra och fortsätta utvecklas. Stillasittandet har dock blivit ett problem och allt för få rör sig tillräckligt. Undersökningar visar dessutom att coronapandemin ytterligare försämrat aktivitetsgraden.

  • Studier visar att även hos yngre barn har mängden fysisk aktivitet minskat under de senaste årtiondena. Detta riskerar påverka livskvaliteten, inte bara i unga år utan även i vuxen ålder. Både goda och dåliga vanor skapas tidigt i livet, säger Linda Jenvén, rörelsecoach och utbildningskonsult som tillsammans med Sparbanken Skåne driver projektet Hållbar Generation.

Sparbanken Skåne fortsätter i den gamla sparbankstraditionen genom att engagera sig på flera sätt i samhället där banken verkar. Det innebär bland annat att stora delar av överskottet investeras i initiativ som gör nytta i det lokala. Banken driver sedan tidigare ett antal aktivitetsprojekt, tillsammans med sina ägarstiftelser, som riktar sig till skolklasser och nu utökas portföljen med en satsning för de allra yngsta.

Syftet med projektet Hållbar Generation är att skapa möjlighet till ökad fysisk aktivitet i vardagen för förskolebarn i Skåne och detta helt utan kostnader för förskolorna. Inbjudan går ut till förskolor i 15 skånska kommuner* och redan nu finns möjlighet att anmäla sitt intresse. Bland de som kommer att delta vårterminen 2022 finns förskolor i Kävlinge, Ystad, Tomelilla och Eslöv.

  • Att inspirera och hjälpa barn att växa är en grundsten i samhällsutvecklingen. Med detta nya samarbete vill vi bidra till att skapa goda vanor hos de allra yngsta. Det ska vara enkelt för förskolorna att delta i projektet och sedan kunna göra det lilla extra i vardagen. Fysisk aktivitet är en viktig del i vårt välmående som människor, säger Helena Björkman, bankchef på Sparbanken Skåne.

Själva projektet består av tre delar.

  • Föreläsningen ”Nå en hållbar generation” hålls för pedagoger på förskolan och belyser effekterna av fysisk aktivitet samt hur förskolan med enkla små strategier kan nå ökat välbefinnande och fler rörelserika barn.
  • Ryggsäck till förskolan med utvalt aktivitetsmaterial för att underlätta fysisk aktivitet som en del av den vardagliga verksamheten. Syftet är att inspirera till mer rörelse för barnen.
  • Besök på förskolan av artisten Pidde P som ger en konsert och bjuder in barnen till dans och rörelse på ett lustfyllt sätt. Spelningen skapar glada minnen tillsammans för barn och personal.

Under hösten 2021 har ett antal förskolor i nordöstra Skåne kunnat delta i en första fas av projektet och genomfört både utbildningen och fått besöket av Pidde P.

Läs mer om Hållbar Generation här!

* Projektet Hållbar Generation riktar sig till förskolor i Eslöv, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Kävlinge, Lund, Osby, Simrishamn, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge kommun.

Fakta om barns rörelse och aktivitet
Undersökningar visar att endast ett fåtal barn rör sig tillräckligt mycket. Enligt den årliga PEP-rapporten som släpptes i våras når endast 23 procent av barn och unga i Sverige den rekommenderade mängden fysisk aktivitet. Vidare uppger 2 av 10 att de rört sig mindre under pandemin, medan endast 1 av 10 uppger att de rört sig mer. Generellt når flickor rekommendationen om daglig rörelse och aktivitet i lägre utsträckning än pojkar.