Skånes Ungdomssymfoniorkester

Skånes Ungdomssymfoniorkester

Skånes Ungdomssymfoniorkester är en orkester för dig som är mellan 12-16 år, är elev vid någon av Skånes kulturskolor och vill vara med och spela i en stor symfoniorkester!

Skånes Ungdomssymfoniorkester är en regional skånsk symfoni- orkester bestående av ungdomar från Skånes alla kulturskolor i åldrarna 12-16 år. Orkestern kommer att repetera dagtid måndag – fredag under vecka 8 (sportlovsveckan) år 2020 i Kuben på Malmö Live Konserthus. Veckan avlutas med en konsert på fredag kväll i Malmö Lives stora konsertsal.

Skånes Ungdomssymfoniorkester är en regional skånsk symfoniorkester bestående av ungdomar från Skånes alla kulturskolor i åldrarna 12-16 år. Orkestern kommer att repetera dagtid måndag – fredag under vecka 8 (sportlovsveckan) år 2020 i Kuben på Malmö Live Konserthus. Veckan avlutas med en konsert på fredag kväll i Malmö Lives stora konsertsal. Under repetitionsveckan får deltagarna delta i repetitioner ledda av en professionell dirigent samt möta och knyta kontakter med andra elever i Skåne som spelar klassiska instrument. Deltagarna får även chansen att lära av och spela tillsammans med musiker från Malmö Symfoniorkester som, tillsammans med lärare från skånska kulturskolor, fungerar som instruk- törer och leder stämrepetitioner.

Orkestern kommer att dirigeras av Jonas Nydesjö och repertoaren är vald utifrån de deltagandes spelnivå. Ambitionen är att ge så många som möjligt inom åldersgruppen möjlighet att vara med. Utöver vecka 8 kommer orkestern även att träffas lördag den 11 januari i Helsingborg för en första repetitionsdag.

Ansökningar till SKUSO tas emot under hösten 2019. På varje kulturskola kommer det att finnas en kontaktperson (kulturskolechef eller lärare) som tillsammans med skolans övriga lärare anmäler de elever som är intresserade och som läraren tror skulle passa för att delta. Beroende på hur många ansök- ningar som tas emot, kan ett urval behöva göras. Sista ansökningsdag är fredag 15:e november. Det kostar ingenting att vara med och deltagarna får lunch och fika under repetitionsdagarna. Inackordering i Malmö kan ordnas för långt resande deltagare.

Skånes Ungdomssymfoniorkester SKUSO är ett initiativ av Skånes 32 Kulturskolor tillsammans med Malmö SymfoniOrkester/Malmö Live i samarbete med Swedbank och Sparbanken Skåne och finansieras till stor del av Sparbanksstiftelserna Finn, Färs & Frosta, Skåne samt Stiftelsen Gripen. Genom denna orkestervecka får alla Skånes kulturskoleelever möjlighet att spela i ett sammanhang som kanske inte finns tillgängligt på hemorten. Målsättningen är att samtliga kulturskolor skall finnas representerade i orkestern.

Om du har frågor om SKUSO vänligen vänd dig till koordinator Hanna Lövgren.

E-post: hanna.lovgren@lund.se

Telefon: 046-359 37 44
Mobil: 073-056 23 64