Brottsofferjouren Mellersta Skåne

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

Med stöd från Sparbanken Skånes ägarstiftelse kan Brottsofferjouren utbilda fler volontärer

Att bli utsatt för brott kan röra upp många olika känslor. Brottsofferjouren finns till för att stötta brottsutsatta, anhöriga och vittnen och ger medmänskligt stöd i en situation som kan vara både otrygg och påfrestande. Med hjälp av stöd från Sparbanken Skåne kan Brottsofferjouren Mellersta Skåne nu utbilda fler volontärer och i förlängningen påverka framtiden till det bättre efter att ett brott begåtts.

– Ett brott påverkar personer på olika sätt. Det kan vara fysiskt, psykiskt, socialt, praktiskt och ekonomiskt. Men ofta handlar det om psykiska konsekvenser där man känner sig otrygg och kan uppleva skuld och skam. Vi finns här och lyssnar men kan också hjälpa till med många praktiska bitar, säger Emelie Höög, samordnare på Brottsofferjouren Mellersta Skåne.

Det finns 72 lokala Brottsofferjourer i hela landet och till jouren för Mellersta Skåne kan ungefär 270 000 invånare i kommunerna Eslöv, Höör, Hörby, Kävlinge, Lomma, Lund och Staffanstorp vända sig till för att få stöd. Det är en ideell verksamhet som har två delar: stödverksamhet dit man kan vända sig främst via telefon eller vittnesstödsverksamhet i tingsrätten. I tingsrätten kan den som ska vittna få stöd på plats inför rättegången. Emelie Höög menar att Brottsofferjouren möter alla typer av brott men de brott som de ser mest av är inbrott, rån och stöld, misshandel, ofredande, olaga hot och bedrägerier.

– Många av dem vi har kontakt med är väldigt tacksamma för att det finns någon som lyssnar. Vi hör också att flera upplever att de får bra information om till exempel hur en rättprocess går till. Det kan vara en djungel med det praktiska, menar hon.

Att det är just volontärer som erbjuder sitt stöd menar Emelie Höög gör stor skillnad.

– Det blir en annan dimension att det är ideella krafter som lyssnar. Den som är utsatt känner att det här är en medmänniska som verkligen vill hjälpa till. Det stöd vi får från Sparbanken Skåne innebär att vi faktiskt kan utbilda fler volontärer och på så sätt utöka vår verksamhet. Att vi kan ge volontärerna en givande utbildning ger dem en bra start i sitt uppdrag vilket är superviktigt när de sen möter utsatta, berättar hon.

Sparbanken Skåne använder stora delar av bankens överskott till att investera i projekt och initiativ som gör nytta och ökar livskvalitén för skåningar. Detta sker i samarbete med bankens tre ägarstiftelser som förvaltar och fördelar överskottet.

– Vårt stöd går till att utbilda fler ideella krafter som kan vara med och förhoppningsvis underlätta i en tuff situation för de som har utsatts för brott indirekt eller direkt. För oss är det viktigt att göra nytta för framtiden, säger Maria Wallinius, på Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta.

Brottsofferjouren Mellersta Skåne jobbar hårt med att få tag på ideella krafter och att få dem att stanna kvar i verksamheten. Men de vill också nå ut bättre till allmänheten så att ännu fler ska känna till hur de kan hjälpa andra.

– Långt ifrån alla vet att vi inte enbart stöttar de som utsatts för brott utan också anhöriga till antingen offer, vittnen eller gärningsmän. Kan vi ge de utsatta en lite bättre resa genom rättsväsendet kan de kanske leda till att de kommer ut ur krisen bättre rustade och kan göra det lättare att fortsätta leva efter att brottet begicks, säger Emelie Höög.

Fakta:

Vill du ha stöd av Brottsofferjouren eller vill du bli volontär?

Ring 116 006

Brottsofferjouren Mellersta Skåne nås lokalt på 046-323298.

Läs mer på Brottsofferjouren.se

Bildtext: Emelie Höög och Jenny Östlund, samordnare på Brottsofferjouren Mellersta Skåne.