Arkeologiska fynd skriver om Nordens tidigaste historia

Arkeologiska fynd skriver om Nordens tidigaste historia

Ines, 11, hittade sensationellt fynd i Sparbanken Skånes Arkeologiskola

Mellan Malmö och Lund ligger Uppåkra – Nordens största och mest fyndrika järnåldersbosättning. Redan sommaren 2019 gjorde, den då 11-åriga, Ines Roos Bengtsson ett fynd i Sparbanken Skånes Arkeologiskola som nu, efter två år av noggranna analyser, skriver om Uppåkras och Nordens tidigaste historia. Ines hittade en mjölktand, den första mänskliga kvarlevan från järnålderns tidigaste period. Med ”Ines tand” läggs nu ytterligare en viktig pusselbit i historien om Uppåkra.

Ines Roos Bengtssons fynd, som fått forskare att häpna, gjordes den 4 juni 2019. Det var när Ines klass från Nyvångsskolan i Dalby besökte Sparbanken Skånes Arkeologiskola på Uppåkra som hennes nyfikna ögon fick syn på något i jorden. Det visade sig vara en tand.

Efter två år av noggranna analyser och undersökningar, bland annat kol-14 datering, kunde det konstateras att tanden var minst 2 100 år gammal, dvs från tiden 100 f.Kr. Tanden var dessutom en mjölktand, vilket betyder att den tappats av och, över två tusen år senare, hittats av ett barn.

– Vi hade ingen aning om hur gammal tanden var, men när vi fick dateringen så hoppade jag av glädje, säger Sofia Winge, arkeolog och vetenskapspedagog på Uppåkrastiftelsen.

– Det roligaste med Ines fynd är att vi äntligen har hittat lämningar efter människor som har levt vid tiden för Uppåkras äldsta fas. Men det allra viktigaste är att tanden visar på potentialen för vidare forskning. Om ett så här viktigt fynd kan göras med relativt enkla metoder – vad återstår då att finna i de 99,8 procent av Uppåkra som inte är utgrävda, säger Dick Harrison, professor i historia vid Lunds Universitet och medlem i det vetenskapliga rådet vid Uppåkrastiftelsen.

Uppåkra är Nordens största, mest fyndrika järnåldersbosättning. Härifrån behärskades en stor del av södra Skandinavien under drygt tusen år, från ca 100 f.Kr. till 1 000 e.Kr. Endast 0,2 procent av det 40 hektar stora området (motsvarande 80 fotbollsplaner) är utgrävt, men har redan resulterat i hissnande 35 000 fynd.

På platsen verkar Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center, vars syfte är att förmedla platsens viktiga historia. Genom en satsning tillsammans med Sparbanken Skåne kan tusentals skolbarn varje år få gräva som riktiga arkeologer i Uppåkra, med möjlighet att hitta autentiska föremål. Satsningen görs för att skapa lärorika upplevelser utanför klassrummet och väcka nyfikenhet inom områden som historia, naturkunskap, geografi och källkritik.

– Sedan starten 2018 har fler än 10 000 elever från olika håll i Skåne deltagit i vår arkeologiskola. Upplevelsen för barnen och pedagogiken på plats har redan från början varit en succé, och nu ser vi också att fynden faktiskt för forskningen framåt, det är fantastiskt, säger Björn Ovander, bankchef på Sparbanken Skåne.

– Barn har en viktig roll att spela när det kommer till att pussla ihop vår historia. Vår ambition är att skapa en lust hos barnen att vilja vara med och bidra och på så sätt kan vi förhoppningsvis skapa en återväxt till forskningen, säger Karin Nilsson, verkställande ledamot för Uppåkrastiftelsen.

– En av punkterna på min ”bucketlist” var att jag gärna skulle vilja omnämnas i historieböckerna, säger Ines Roos Bengtsson, idag 13 år.

Den punkten på listan kan Ines stryka. Nu gör hon det.

Mer om Arkeologiskolan

Mer om Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center

Foto: Uppåkrastiftelsen