Vårens beviljade bidrag

Vårens beviljade bidrag

Över 34.000 barn och ungdomar tar del av vårens beviljade bidrag.

I vårens bidragsomgång beviljas bidrag till runt 100 olika projekt som berör över 60.000 personer varav mer än hälften är barn och unga under 25 år. Det är allt från solceller, spelar- och tränarutbildningar och näringsutveckling till sommarentreprenörer, gratis bowling för barn till fiskebryggor.

Här hittar du årets beviljade bidrag.