Lennart Haglunds Sparbanksstipendium 2022

Lennart Haglunds Sparbanksstipendium 2022

Sparbanksstipendium till initiativ för hälsa och välmående

Lennart Haglunds Sparbanksstipendium har för 2022 temat omsorg och omtanke om de som mår dåligt och far illa i samhället. Stipendiet delas mellan tre föreningar som med ideella krafter stödjer medmänniskor på olika sätt – Friluftsfrämjandet med projektet Häng med oss ut, Brottsofferjouren i mellersta Skåne samt Freezonen kvinno- tjej- och brottsofferjour.

Årets stipendium tillkännagavs på torsdagskvällen av Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta i samband med stiftelsens årsstämma och delas mellan tre föreningar som har gemensamt att de arbetar med hälsa och välmående i samhället.

Friluftsfrämjandet Sjöbo, ”Häng med oss ut”, 100 000 kr
Projektet Häng med oss ut är ett samarbete mellan Friluftsfrämjandet och de socialpsykiatriska verksamheterna i Sjöbo, Ystad, Tomelilla, Skurup och Simrishamn. Projektet startades i Sjöbo 2018 och handlar om att erbjuda personer med psykisk ohälsa återhämtning i naturen. Friluftsfrämjandet Sjöbo har genom att öppna sin verksamhet för samverkan med den kommunala socialpsykiatrin gett många individer med psykisk ohälsa livsglädjen åter. Nu sprids metodiken till fler kommuner i Sverige.

Brottsofferjouren Mellersta Skåne, 75 000 kr
Brottsofferjourerna är ideella föreningar som ger samtalsstöd, information och vägledning till den som utsatts för brott, bevittnat brott eller är anhörig till brottsoffer, vittne eller misstänkt. Volontärerna ger ett viktigt stöd till alla som blivit utsatta eller bevittnat brott, oavsett brottsrubricering, exempelvis misshandel, inbrott, bedrägeri, rån, överfall eller våldtäkt. För att kunna tillgodose behoven som finns behöver brottsofferjourerna ständigt rekrytera och utbilda fler volontärer och aktiva volontärer behöver vidareutbildning. Brottsofferjouren Mellersta Skåne verkar i Lund, Kävlinge, Eslöv, Höör, Hörby, Lomma, Staffanstorp och Burlöv samt på Lunds och Malmö tingsrätt.

Freezonen kvinno- tjej- och brottsofferjour, 75 000 kr
Freezonen är den största kombinerade kvinno-, tjej- och brottsofferjouren i Sverige som stödjer och hjälper utsatta personer oavsett könsidentitet och oavsett vilken typ av brott man är drabbad av. Freezonens stödverksamhet hjälper kommuninvånare i Ystad, Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla samt tillhandahåller en nationell stödtelefon och stödchatt. Genom den öppna verksamheten, som är i Ystad, och stödbussen i sydöstra Skåne erbjuder organisationens utbildade personal också stärkande samtal och stöd. Freezonen driver även en satsning för att nå barn och unga som utsätts för våld.

På bilden finns från vänster: Emelie Höög och Jenny Östlund Brottsofferjouren Mellersta, Angelica Andersson Friluftsfrämjandet, Lennart Haglund, Therese Rosenkvist Friluftsfrämjandet, Lisbeth Sundén Andersson och Susanna Udvardi från Freezonen.