Ägare till Sparbanken Skåne

Ekonomihögskolan i Lund

Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas forskningspris för särskilt framstående avhandlingsarbete samt särskilt framstående masteruppsats framlagda vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas forskningspriser skall utdelas för god forskning som är till gagn för utveckling av näringsliv och samhälle.

Forskningspriset är på 100 000 kronor och utdelas till en nybliven doktor som i sin doktorsavhandling visat prov på särskilt framstående arbete. Avhandlingen ska vara av hög kvalitet, visa på skicklighet i teori och tillämpning samt visa på potential för fortsatt långsiktig kunskapsutveckling. Priset kan inte sökas.

Masterspriserna är på 25 000 kronor vardera och utdelas till person som lagt fram sin uppsats på avancerad nivå och där visat prov på särskilt framstående arbete. Uppsatsen ska vara av hög kvalitet och visa på skicklighet i teori och tillämpning. Priset kan inte sökas.

Forskningspris och masterspriser delas ut varje vår i samband med Partnerskapets dag på Ekonomihögskolan i Lund.

Lunds Tekniska Högskola

Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas forskningspriser för särskilt framstående avhandlingsarbete samt särskilt framstående examensarbete framlagda vid Lunds Tekniska Högskola.

Forskningspriset är på 100 000 kronor och utdelas till en nybliven doktor som i sin doktorsavhandling visat prov på särskilt framstående arbete. Avhandlingen ska vara av hög kvalitet, visa på skicklighet i teori och tillämpning samt på potential för fortsatt långsiktig kunskapsutveckling. Priset kan inte sökas.

Examenspriserna är på 25 000 kronor vardera och utdelas till en som lagt fram sin uppsats på avancerad nivå och där visat prov på särskilt framstående arbete. Uppsatsen ska vara av hög kvalitet och visa på skicklighet i teori och tillämpning. Priset kan inte sökas.

Forskningspris och pris för framstående examensarbete delas ut varje vår i samband med LTHs examenshögtid.

Medicinska Fakulteten vid Lunds Universitet

Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas forskningspris för särskilt framstående avhandlingsarbete framlagt vid Medicinska Fakulteten vid Lunds universitet.

Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas forskningspris skall utdelas till person för god forskning inom området Stroke.

Forskningspriset är på 100 000 kronor och utdelas till en nybliven doktor som i sin doktors-avhandling visat prov på särskilt framstående arbete och som disputerat under de senaste fyra åren. Avhandlingen ska vara av hög kvalitet, visa på skicklighet i teori och tillämpning samt på potential för fortsatt långsiktig kunskapsutveckling. Priset kan inte sökas.

Färs & Frostas forskningspris delas ut varje höst i samband med Världsstrokedagen.

Läs mer om 2021 års stipendiat här.