Lunds Tekniska Högskola

Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas forskningspriser för särskilt framstående avhandlingsarbete samt särskilt framstående examensarbete framlagda vid Lunds Tekniska Högskola.

Forskningspriset är på 100 000 kronor och utdelas till en nybliven doktor som i sin doktorsavhandling visat prov på särskilt framstående arbete. Avhandlingen ska vara av hög kvalitet, visa på skicklighet i teori och tillämpning samt på potential för fortsatt långsiktig kunskapsutveckling. Priset kan inte sökas.

Examenspriserna är på 25 000 kronor vardera och utdelas till en som lagt fram sin uppsats på avancerad nivå och där visat prov på särskilt framstående arbete. Uppsatsen ska vara av hög kvalitet och visa på skicklighet i teori och tillämpning. Priset kan inte sökas.

Forskningspris och pris för framstående examensarbete delas ut varje vår i samband med LTHs examenshögtid.