Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta har som ett av sina ändamål att bidra till en positiv utveckling i det samhälle vi verkar inom.

Vi är verksamma inom följande tre områden 

Skolprojekt Stipendier Bidrag

Skolprojekt

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta prioriterar projekt som riktas till barn och ungdomar och som kommer många till del.

Varje år erbjuder Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta i samarbete med Sparbanken Skåne ett antal skolprojekt till skolor inom vårt verksamhetsområde, bl a endagsutflykter för årskurs 2, 5 och 8 samt möjligheten att söka bidrag till skolaktiviteter via vår satsning Positiva Projekt. Vi ebjuder också föreläsningar i privatekonomi till högstadier och gymnasieskolor. 

En dag med gården djur ÅK2

Var kommer maten ifrån? Hur ser framtidens hållbara lantbruk ut? Och hur mjuk är egentligen fårets ull?

Boka in klassen för ett lärorikt besök i bondens vardag. Sparbanken Skåne bjuder i samarbete med sina ägarstiftelser in elever i årskurs 2 till En dag med gårdens djur.

Läs mer om projektet på Sparbanken Skåne 

Arkeologiskolan ÅK5

Var med och gräv fram Skånes historia i Uppåkra! Skandinaviens största järnåldersbosättning.

Under åkermarken i Staffanstorp vilar Uppåkra – en fornlämning som räknas till Skandinaviens största järnåldersbosättning. Elever i årskurs 5 får chansen att bli arkeologer för en dag och lära sig hur historien skapas genom fynd i marken.

Läs mer om projektet på Sparbanken Skåne

En dag på Vattenhallen Science Center ÅK8

Skånska åttondeklassare får möjlighet till en upplevelse utöver det vanliga

Skånska åttondeklassare får möjlighet till en upplevelse utöver det vanliga när Sparbanken Skåne i samarbete med sina ägarstiftelser bjuder in till en vetenskapsdag på Vattenhallen Science Center i Lund. Boka in en eller flera klasser för ett besök.

Läs mer om projektet på Sparbanken Skåne

Positiva Projekt inspirerar elever i grundskolan

I en vardag som ofta innebär krav och stress för många elever i grundskolan är det viktigt att få möjlighet att genomföra aktiviteter som ger en extra dimension till lärande och gemenskap i skolan.

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta har därför instiftat en satsning kallad Positiva Projekt.

Positiva Projekt ger grundskolor möjlighet att få hjälp med finansiering av aktiviteter som innebär något positivt och utvecklande för eleverna, med fokus på aktiviteter som främjar en positiv livsstil, t.ex. antimobbing, ökad gemenskap, hälsa och motion. Det kan till exempel handla om att svetsa samman en klass eller en årskurs i ett teater- eller litteraturprojekt, arbeta proaktivt mot mobbning eller kanske till och med att åka iväg för att göra något roligt och lärorikt med ett speciellt tema.

Medel från Positiva Projekt kan sökas varje år inför kommande läsår och ansökningsperiod är mellan 15 augusti och 15 september. Vi beviljar bidrag upp till maximalt 25 000 kronor.

Grundskolor och fristående skolor på grundskolenivå kan söka bidrag och en förutsättning är att dessa finns i någon av de 11 skånska kommunerna inom stiftelsens verksamhetsområde: Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lund, Simrishamn, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Tomelilla och Ystad. Bidrag lämnas inte till aktiviteter som normalt sett ingår i grundskoleverksamheten.

Ej heller lämnas bidrag till inköp av inventarier eller andra investeringar som bedöms ligga inom skolans ansvar. Bidrag för utlandsresor eller resor som kan betecknas såsom klassresor prioriteras inte.

Ansökan till Positiva Projekt är öppen här nedan från 15 augusti till 15 september.
Har du inget inlogg? Börja med att registera ett konto

Till inloggning för ansökan - Positiva Projekt. 

 

Ung Ekonomi

Ung Ekonomi är ett utbildningsprojekt i privatekonomi som riktar sig till högstadie- och gymnasieskolor inom Sparbanken Skånes verksamhetsområde.

Boka Ung Ekonomi kostnadsfritt och ge dina elever möjligheten att lära sig mer om privatekonomi och möjligheten till en bra start i livet.

Ung Ekonomi är ett stiftelsefinansierat projekt som drivs av Stiftelsens Utbildningsforum Skåne AB och erbjuder kostnadsfria, ickesäljande gästföreläsningar i privatekonomi. Projektet har sedan starten 2008 träffat över 30 000 elever i regionen och föreläsningarna har varit mycket uppskattade av både elever och lärare.

Föreläsningens syfte är att på ett interaktivt, roligt och enkelt sätt gå igenom privatekonomins grunder. Innehållet består bland annat av:

  • Budgetövning a la ”Lyxfällan”
  • Spara och Låna
  • Kortfilmer
  • Mentometerknappar


Vill du komma i kontakt med oss eller boka in din klass, tveka inte att höra av dig ungekonomi@utfo.se

Stipendier

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta delar under året ut ett flertal stipendier och forskningspriser.

Stipendierna är på 10 000 kr vardera. Bakom utdelningen står Sparbanksstiftelserna i Skåne tillsammans med Skåneidrotten.

 Ideella idrottsledare från skånska föreningslivet hyllades med stipendier för sina insatser inom barn- och ungdomsidrotten. 

– Med stipendierna vill vi uppmärksamma de eldsjälar som genom att lägga betydande delar av sin fritid på att jobba med barn och unga gör en stor och viktig samhällsinsats, säger Maria Wallinius, VT på Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, en av Sparbanken Skånes ägarstiftelser. 

Läs mer

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta delar varje år ut ett antal forskningspriser inom Ekonomi, Teknik och Medicin

Ekonomihögskolan i Lund
Färs & Frostas priser för särskilt framstående avhandlingsarbete samt särskilt framstående masteruppsats framlagda vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas forskningspriser skall utdelas för god forskning som är till gagn för utveckling av näringsliv och samhälle. Priserna går inte att söka.

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola
Färs & Frostas forskningspriser för särskilt framstående avhandlingsarbete samt särskilt framstående examensarbete framlagda vid Lunds Tekniska Högskola. Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas forskningspriser skall utdelas för god forskning som är till gagn för utveckling av näringsliv och samhälle. Priserna går inte att söka

Läs mer

Medicinska Fakulteten vid Lunds universitet 
Färs & Frostas forskningspris för särskilt framstående avhandlingsarbete framlagt vid Medicinska Fakulteten vid Lunds Universitet. Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas forskningspris skall utdelas till person för god forskning inom området Stroke. Priset går inte att söka. 

Läs mer

Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas styrelse tog under 2015 beslut att instifta ett nytt stipendium kallat Lennart Haglunds Stipendium.

Stipendiet har instiftats för att hedra styrelseordförande Lennart Haglunds unika gärning inom den skånska bankvärlden under 50 års tid. Det ska delas ut årligen till en förening eller en person som gjort en betydande insats för den lokala samhällsutvecklingen inom stiftelsens verksamhetsområde.

2019 års vinnare är  Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center. För målmedvetet arbete att utveckla Uppåkra till en mötesplats för alla med historiskt intresse.  

Läs mer 2019 års vinnare här!

Tidigare års vinnare:

Bidrag

Varje år delar Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta ut bidrag till lokala utvecklingsprojekt inom Färs & Frosta Sparbanks tidigare verksamhetsområde.

Stiftelsens syfte är att slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande idéer och medverka till att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på kreditmarknaden.

Vid sidan om detta primära syfte får stiftelsen främja näringsliv, forskning, samhällsutveckling, idrott, barn- och ungdomsverksamhet och kultur genom att lämna ekonomiska bidrag till stöd för projekt som bidrar till lokal utveckling.

Stiftelsen lämnar normalt endast bidrag till projekt inom tidigare Färs & Frosta Sparbanks verksamhetsområde, dvs inom följande kommuner: Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lund, Simrishamn, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Tomelilla och Ystad. Har du planer på ett projekt som gagnar utvecklingen där du bor? Då är du välkommen med en ansökan!

Innan du lämnar in en ansökan för första gången, ta del av ansökningsguiden som finns i menyn, den innehåller viktig information om vilken information stiftelsen behöver för att kunna göra en bedömning av din ansökan.

Stiftelsen har två ansökningsperioder, 1-31 mars och 1-30 september. 

Observera att utbetalning av bidrag endast sker till bankgiro eller konto i Sparbanken Skåne.

Läs i ansökningsguiden hur du gör för att ansöka om bidrag

Hämtar beviljade bidrag