$articleHeading

Lennart Haglunds Stipendium 2018 till H65 Höör

Handbollsklubben H65 i Höör är årets mottagare av Lennart Haglunds Stipendium. Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta delar årligen ut stipendiet på 100 000 kronor till en förening eller person som gjort en betydande insats för den lokala samhällsutvecklingen. H65 i Höör bildades 1965 och har idag både dam- och herrlag samt en bred ungdomsverksamhet. Motiveringen lyder:

”Årets Lennart Haglund-stipendium tilldelas handbollsföreningen H65 i Höör som genom sina medvetna satsningar på en bred barn- och ungdomsverksamhet är en förebild för många andra föreningar. Genom engagerade ledare inspireras många unga till en aktiv och hälsosam fritid. Man har idag mer än 500 medlemmar, 22 aktiva lag i seriespel och ett elitlag som blev svenska mästare 2017. Föreningen har på ett fantastiskt vis satt både Höör och skånsk handboll på kartan.”

-          Stipendiet gör att vi bättre kan ta tillvara på den återväxt som finns i H65 Höör. Som förening är det vår yttersta målsättning att skapa en meningsfull och rolig fritidssysselsättning för såväl ungdomar som vuxna, men förutsättningarna för att bedriva verksamheten blir av olika anledningar allt tuffare. Därför är vi ytterst tacksamma för samarbetet med Sparbanken Skåne och dess ägarstiftelser, säger Christoffer Ekmark, kommunikationsansvarig på H65.

Stipendiet offentliggjordes på Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas stämma i Sjöbo den 5 april.

Mer information

Stipendiet har instiftats för att hedra styrelseordförande Lennart Haglunds unika gärning inom den skånska bankvärlden under 50 års tid