$articleHeading

Lennart Haglunds Stipendium 2017 till Hasse & Tage-museet

Hasse & Tage-museet i Tomelilla är 2017 års mottagare av Lennart Haglunds Stipendium.  Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta delar årligen ut stipendiet på 100 000 kronor till en förening eller person som gjort en betydande insats för den lokala samhällsutvecklingen.

Hasse & Tage-museet skapades för att förvalta kulturarvet efter Hans Alfredson och Tage Danielsson och då speciellt duons filminspelningar på Österlen. Totalt blev det åtta filmer mellan åren 1971 och 1988, däribland Äppelkriget, Picassos äventyr och Den enfaldige mördaren. Museet inryms på så lite som 15 kvadratmeter och invigdes 2006,

Nu tilldelas verksamheten Lennart Haglunds Stipendium på 100 000 kronor. 

-          Trots sin litenhet besitter Hasse & Tage-museet ett stort innehåll, en kulturskatt genom vilken man får ta del av Hasses och Tages enorma skaparkraft. Museet har väckt stort intresse och lockat besökare från hela landet, säger Per-Olof Ågren, styrelseledamot i Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta.

På själva museet pågår som bäst förberedelserna inför säsongen 2017. Verksamheten drivs idag av vänföreningen Hasse & Tage-museets Vänner, med Matilda Pyk som konstnärlig ledare. Stipendiet är ett erkännande av museets arbete.

-          Rent konkret betyder detta att museet kan leva vidare och utvecklas till att bli det som det förtjänar att bli, en levande mötesplats på lokal och nationell nivå, säger Matilda Pyk på Hasse & Tage-museet.

Stipendieutdelningen skedde på Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta stämma den 4 april.

Mer information

Stipendiet har instiftats för att hedra styrelseordförande Lennart Haglunds unika gärning inom den skånska bankvärlden under 50 års tid