$articleHeading

Lennart Haglunds Stipendium 2015 till Sjöbo Ungdomsorkester

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta instiftade i samband med sitt 15-årsjubileum 2015 ett nytt stipendium på 100 000 kronor – Lennart Haglunds Stipendium. Årets mottagare, Sjöbo Ungdomsorkester, tog emot stipendiet i samband med stiftelsens årsstämma den 8 april 2015.

Stipendiet har instiftats för att hedra styrelseordförande Lennart Haglunds unika gärning inom den skånska bankvärlden under 50 års tid. Det ska delas ut årligen till en förening eller en person som gjort en betydande insats för den lokala samhällsutvecklingen inom stiftelsens verksamhetsområde.

Årets stipendium tilldelas Sjöbo ungdomsorkester för sin mångåriga verksamhet att fånga upp det musikaliska intresset hos ungdomar i Sjöbo kommun. Med ledord som gemenskap, kamratskap och social fostran har föreningen skapat musikglädje för generationer, glatt många med sina framträdanden och satt Sjöbo på kartan.

Mer information

Stipendiet har instiftats för att hedra styrelseordförande Lennart Haglunds unika gärning inom den skånska bankvärlden under 50 års tid.