$articleHeading

Lennart Haglunds Stipendium

Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas styrelse tog under 2015 beslut att instifta ett nytt stipendium kallat Lennart Haglunds Stipendium.

Stipendiet har instiftats för att hedra styrelseordförande Lennart Haglunds unika gärning inom den skånska bankvärlden under 50 års tid. Det ska delas ut årligen till en förening eller en person som gjort en betydande insats för den lokala samhällsutvecklingen inom stiftelsens verksamhetsområde.

 

Mer information

Mottagare av Lennart Haglunds Stipendium utses årligen av stiftelsens styrelse.


Lennart Haglunds stipendie 2019 går till Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center

2019-04-05 – Årets Lennart Haglund-stipendium tilldelas Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center för målmedvetet arbete att utveckla Uppåkra till en mötesplats för alla med historiskt intresse.

Läs mer