$articleHeading

Lunds Tekniska Högskola i Lund - prismottagare

Färs & Frostas forskningspriser för särskilt framstående avhandlingsarbete samt särskilt framstående examensarbete framlagda vid Lunds Tekniska Högskola.

Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas priser skall utdelas till person för god forskning inom företrädelsevis miljöområdet som är till gagn för utveckling av näringsliv och samhälle.

Forskningspriset är på 100 000 kronor och utdelas till en nybliven doktor som i sin doktorsavhandling visat prov på särskilt framstående arbete. Avhandlingen ska vara av hög kvalitet, visa på skicklighet i teori och tillämpning samt på potential för fortsatt långsiktig kunskapsutveckling. Priset kan inte sökas.

Examenspriserna är på 25 000 kronor vardera och utdelas till en som lagt fram sin uppsats på avancerad nivå och där visat prov på särskilt framstående arbete. Uppsatsen ska vara av hög kvalitet och visa på skicklighet i teori och tillämpning. Priset kan inte sökas.

2017

 
Forskningspris 100 000 kr  
Magnus Arnell Performace assessment of wastewater treatment plants - multi-objective analysis using plant-wide models.
   
Pris för särskilt framstående examensarbete 25 000 kr  
Vilhelm Sjölund Zero Wate within the food sector and an evaluation of the package-free distribution of two different food products.
Ida Mexnell Effektiv förmedling av hållbara godstransporter - med fous på kortdistanstransporter.
   

2016

 
Forskningspris 100 000 kr  
Xiang Gao Massive MIMO in Real Propagation Environments  
 
Pris för särskilt framstående examensarbete 25 000 kr
Josefin Eliasson Refrigerated Display Unit  
Vita Jarolimkova Preparation and Characterization of Antimicrobial Packaging Films from Cricket Chitosan Enriched with Schisandra Chinensis Extract  
   

2015

 
Forskningspris 100 000 kr  
Sepideh Gorji Ghalamestani Realization of Complex III-V Nanoscale Heterostructures  
   

2014

 
Forskningspris 100 000 kr  
Martin Ek Analysis of Structure, Composition and Growth of Semiconductor Nanowires by Transmission Electron Microscopy  
   

2013

 
Forskningspris 100 000 kr  
Maria Henningsson Data-Rich Multivariable Control of Heavy-Duty Engines  
   

2012

 
Forskningspris 100 000 kr  
Per Augustsson On microchannel acoustophoresis – experimental considerations and life science applications  
   

2011

 
Forskningspris 50 000 kr  
Linda Tufvesson Environmental Assessment of Green Chemicals experimental considerations and life science applications  
Märta Lewander Laser Absorption Spectroscopy of Gas in Scattering Media  
   

2010

 
Forskningspris 100 000 kr  
Johan Axelsson Model-based Approaches to Diffuse Imaging and Dosimetry  
   

2009

 
Forskningspris 100 000 kr  
Jakob Löndahl Experimental Determination of the Deposition of Aerosol Particles in the Human Respiratory Tract  
   

2008

 
-  
   

2007

 
Forskningspris 100 000 kr  
Lars Nilsson Competitive adsorption of macromolecules during emulsification  
   

2006

 
Forskningspris 100 000 kr  
Dalius Misiunas Failure Monitoring and Asset Condition Assessment in Water Supply System  
   

2005

 
Forskningspris 100 000 kr  
Magnus Cinthio Ultrasonic Methods for 2D Arterial Wall Movement Measurements   

 

Mer information

Forskningspris och pris för framstående examensarbete delas ut varje vår i samband med LTHs examenshögtid