$articleHeading

Ekonomihögskolan i Lund - prismottagare

Färs & Frostas priser för särskilt framstående avhandlingsarbete samt särskilt framstående masteruppsats framlagda vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas forskningspriser skall utdelas för god forskning som är till gagn för utveckling av näringsliv och samhälle.

Forskningspriset är på 100 000 kronor och utdelas till en nybliven doktor som i sin doktorsavhandling visat prov på särskilt framstående arbete. Avhandlingen ska vara av hög kvalitet, visa på skicklighet i teori och tillämpning samt visa på potential för fortsatt långsiktig kunskapsutveckling. Priset kan inte sökas.

Masterspriserna är på 25 000 kronor vardera och utdelas till person som lagt fram sin uppsats på avancerad nivå och där visat prov på särskilt framstående arbete. Uppsatsen ska vara av hög kvalitet och visa på skicklighet i teori och tillämpning. Priset kan inte sökas.

2017

 
Forskningspris 100 000 kr  
Milda Norkute A factor analytical approach to dynamic panel data models.
   
Masterpriser 25 000 kr  
Hampus Sporre A for effort: an empirical analysis of the effect of competition on grade inflation in Swedish schools.
Sofia Frögelius & Sara Lundin Sending a signal - the effect of raising non-attendance fees in Swedish health care.
   

2016

 
Forskningspris 100 000 kr  
Björn Eriksson Dynamic decades. A micro perspective on late nineteenth century Sweden  
   
Masterpriser 25 000 kr  
Elina Bryngemark Do Citizen Lawsuit Affect Plants’ Decision to Comply with Environmental Regulation  
Yana Petrova Duration on the Housing Market: A Nonparametric Approach  
   

2015

 
Forskningspris 100 000 kr  
Albin Erlanson Essays on Mechanism Design  
   

2014

 
Forskningspris 100 000 kr  
Luciana Quaranta Scarred for life – How conditions in early life affect socioeconomic status, reproduction and mortality in southern Sweden 1813-1968  
   

2013

 
Forskningspris 100 000 kr  
Elin Smith Corporate Governance and Entrepreneurship at the Organisational Level in a Frame of Property Rights  
   

2012

 
Forskningspris 100 000 kr  
Alexander Reffgren Essays on Strategy-proof Social Choice  
   

2011

 
Forskningspris 100 000 kr  
Jonas Ledendal Copyright Protection of Software under the TRIPS Agreement - Software reengineering and reversal engineering in the context of international trade law  
   

2010

 
Forskningspris 100 000 kr  
Olof Hallonsten Big Machines: The Politics and Practices of Synchrotron Radiation Laboratories  
   

2009

 
Forskningspris 100 000 kr  
Fredrik Andersson Wavelet Analysis of Economic Time Series  
   

2008

 
Forskningspris 100 000 kr  
Erik Wengström Communication in Games and Decision Making under Risk  
   

2007

 
Forskningspris 100 000 kr  
Nadja Sörgärde Förändringsförsök och identitetsdramatisering - En studie bland nördar och slipsbärare i ett IT-företag  
   

2006

 
Forskningspris 100 000 kr  
Joakim Westerlund Essays on Panel Cointegration  
   

2005

 
Forskningspris 100 000 kr  
Johann Mulder Anställningen vid verksamhetsövergång  

 

Mer information

Forskningspris och masterspriser delas ut varje vår i samband med Partnerskapets dag på Ekonomihögskolan i Lund.