Pressbilder

Lennart Haglund 

Ordföranden Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta

Hedersordföranden Sparbanken Skåne

Ordföranden Sparbanksgruppen (Sparbankernas Förening för Ägarfrågor i Swedbank)

Vice ordföranden Valberedningen Swedbank 2017

Ordföranden Stiftelsens Utbildningsforum Skåne AB (Sparbanksskolan)