Medicinska Fakulteten vid Lunds Universitet

Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas forskningspris för särskilt framstående avhandlingsarbete framlagt vid Medicinska Fakulteten vid Lunds universitet.

Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas forskningspris skall utdelas till person för god forskning inom området Stroke.

Forskningspriset är på 100 000 kronor och utdelas till en nybliven doktor som i sin doktors-avhandling visat prov på särskilt framstående arbete och som disputerat under de senaste fyra åren. Avhandlingen ska vara av hög kvalitet, visa på skicklighet i teori och tillämpning samt på potential för fortsatt långsiktig kunskapsutveckling. Priset kan inte sökas.

Färs & Frostas forskningspris delas ut varje höst i samband med Världsstrokedagen.

Läs mer om 2021 års stipendat här.