Ekonomihögskolan i Lund

Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas forskningspris för särskilt framstående avhandlingsarbete samt särskilt framstående masteruppsats framlagda vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas forskningspriser skall utdelas för god forskning som är till gagn för utveckling av näringsliv och samhälle.

Forskningspriset är på 100 000 kronor och utdelas till en nybliven doktor som i sin doktorsavhandling visat prov på särskilt framstående arbete. Avhandlingen ska vara av hög kvalitet, visa på skicklighet i teori och tillämpning samt visa på potential för fortsatt långsiktig kunskapsutveckling. Priset kan inte sökas.

Masterspriserna är på 25 000 kronor vardera och utdelas till person som lagt fram sin uppsats på avancerad nivå och där visat prov på särskilt framstående arbete. Uppsatsen ska vara av hög kvalitet och visa på skicklighet i teori och tillämpning. Priset kan inte sökas.

Forskningspris och masterspriser delas ut varje vår i samband med Partnerskapets dag på Ekonomihögskolan i Lund.