Bidrag läsåret 2014-2015

Styrelsen i Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta har beviljat bidrag till följande mottagare.

Kommun

Skola och klass

Ändamål

Beviljat

Eslöv

Flyingeskolan
åk 1-6

Anlita danspedagog
för dansprojekt.

  10 000 kr

Eslöv

Harlösaskolan
åk 1-6

Anlita danspedagog för att
ordna en dansshow. 

  10 000 kr

Eslöv

Norrevångsskolan
åk 6  (2 klasser)

Anlita danspedagog för
avslutningsshow.

  10 000 kr

Eslöv

Fridarosskolan
åk 6 (2 klasser)

Anlita danspedagog
för dansprojekt.

  10 000 kr

Eslöv

Stehagsskolan
åk F-6, (300 elever)

Besök på Skånes djurpark
med tema "alla elever ska
kunna vara med alla".

  15 000 kr

Eslöv

Ekenässkolan
åk 9

Åka till Utmaningarnas hus,
tema goda relationer.

  8 000 kr

Eslöv

Norrevångskolan
klass F- 3 (200 elever)

Besök av jägare som berättar
om viltvård samt utflykter
till skogen.

  15 000 kr

Hörby

Georghillskolan
åk 9 b

Trivselkväll med övernattning,
matlagning av middag och frukost. 

  5 000 kr

Hörby

Östrabyskolan
åk 4-6 (55 elever)

Besöka en konstutställning samt
därefter konstprojekt för hållbar
utveckling.

15 000 kr

Hörby

De la Gardieskolan
åk 1-3

Projekt om hembygdens historia.

  7 000 kr

Hörby

Frostaskolan
åk 3 a och b

Heldagsprogrammet 
"Vikingadagen" på
Fotevikens museum.

  15 000 kr

Hörby

Georghillsskolan
C-huset (74 elever)

Studiebesök i Tykarpsgrottan,
historiskt tema kring
levnadsvillkor. 

  14 000 kr

Hörby

Älvdalsskolan
klass 4-6

Besök på Kreativum i Karlshamn för
könsöverskridande experiment.

  15 000 kr

Hörby

Frostaskolan
åk 4 a och b

Besök på Barn- och
ungdomsfimsfestivalen i Malmö
i mars 2015. 

  10 000 kr

Hörby

Frostaskolan
åk 9 (3 klasser) 

Besök på  Sövde Äventyrscamp
i Sövde.

  15 000 kr

Hörby

Georghillsskolan
åk 9 (2 klasser)

Undervisas i och prova på street art
tillsammans med konstnär.

  10 000 kr

Hörby

Georgshillsskolan
klass 7 a och b 

Besöka Kreativum i Karlshamn,
tema om våra sinnen syn och hörsel.

  12 000 kr

Höör

Sätoftaskolan
1 a och b

Besöka Wanås Slotts konstpark
och mjölkproduktionsanläggning.

  12 000 kr

Höör

Ringsjöskolan
åk 9 (96 elever)   

Låtskrivar workshop under två dagar
med Monika Welander.

  15 000 kr

Höör

Sätoftaskolan
åk 4-6 (100 elever)

Författarbesök för att inspirera till
vidare bokläsning. 

  7 000 kr

Höör

Enebackeskolan
1 a, b och c 

Utflykt till Stockamölla, med besöka av
Trollmor för att skapa VI-känsla.

  10 000 kr

Höör

Gudmundstorpsskolan
hela skolan

Hopprepsprojekt med besök av
Kämpinge Gymnastikförenings
hopprepssektion. 

  10 000 kr

Höör

Sätoftaskolan
åk 8 (65 elever)

Besök på Boda Borg i Karlskrona,
tema konflikthantering.

  12 000 kr

Höör

Sätoftaskolan
åk 3 (2 klasser)

Studiebesök på Kreativum i Karlshamn,
tema problemlösning.

  9 000 kr

Kävlinge

Tolvåkersskolan
åk 8 

Studiebesök på Kreativum i Karlshamn,
tema livstil och miljö.

  12 000 kr

Kävlinge

Ljungenskolan
åk 2 (47 elever) 

Studiebesök på Vattenhallen i Lund,
tema samarbete.

  8 000 kr

Kävlinge

Skönadalsskolan
åk 2 ( 92 elever)

En dags författarbesök omfattande
4 lektioner.

  6 000 kr

Kävlinge

Ljungenskolan
åk 3 A och B

Författarbesök omfattande 4 lektioner
samt workshop.

  8 000 kr

Kävlinge

Skönadalsskolan
åk 3 (68 elever)

Projekt för att lära sig fiska och
tillaga fisk samt lära sig om
olika sorters fisk i Östersjön.

  10 000 kr

Kävlinge

Skönadalsskolan
åk 4 (3 klasser)

Besöka äventyrspedagoger i Skrylle.

  8 000 kr

Kävlinge

Nyvångsskolan
åk 4-6

Projekt inom NO området med
besök på Vattenhallen i Lund,
tema lantbruk. 

  12 000 kr

Kävlinge

Lackalängaskolan
F-6

Besöka teaterföreställning om
slit- och släng-mentaliteten,
"En värld av möjligheter!"

  12 000 kr

Kävlinge

Ljungenskolan
åk F-3 (88 elever)

Projekt att följa vägen från
det klippta fåret till färdigt ylle.

  8 000 kr

Kävlinge

Montessori
Barsebäck/Kävlinge
åk 6

Studiebesök på Utmaningarnas hus
i Malmö och därefter
laga mat gemensamt.

  8 000 kr

Lomma

Bjärehovskolan
åk 5 (66 elever)

Projekt kring  mindfulness.

  20 000 kr

Lund

Tunaskolan/Särskola
(hela skolan)

Tillsammans med Teater Sagohuset
arbeta med sagogestaltning.

  12 000 kr

Lund

Svaneskolan
åk 9

Besöka Hästveda - Barnens by
för att stärka gruppgemenskap. 

  10 000 kr

Lund

Lunds Waldorfskola
åk 8 och 9

Genomföra två hälsodagar med
utgångspunkt från kroppen.

  10 000 kr

Lund

Klostergårdsskolan
åk 2 

Studiebesök på Planetariet i Lund.

  5 000 kr

Lund

Lerbäcksskolan
åk 5 a,b och c

Lägerskola i Snogeholm för att
väcka nyfikenhet för natur och
skapa vi-känsla.

  20 000 kr

Lund

Lerbäcksskoaln
åk 8

Övernattning vid Djupadals mölla och
paddling på Rönne å.

  7 000 kr

Lund

Lerbäcksskolan
åk 4

Besök vid Falsterbo fågelstation,
tema kust och strand.

  10 000 kr

Simrishamn

Korsavadskolan
Tryggheten (20 elever)

Läger med övernattning för att träna
socialt samspel.

  17 000 kr

Sjöbo

Emanuelskolan
åk 5 (2 klasser)

Studiebesök på Kreativum i Karlshamn,
tema samarbete och vi-känsla.

  12 000 kr

Sjöbo

Emanuelskolan, 
Färsingaskolan
och Storkskolan
(åk 7-9 alla elever).

Gemensam satsning inom Sjöbo kommun
för ett besök på Malmö Opera.

  20 000 kr

Sjöbo

Emanuelskolan
åk F-3 ( 111 elever)

Bokprojket, där alla är med att
skapa en bok samt bokfestival LitteraLund.

  15 000 kr

Sjöbo

Vollsjöskola
åk 4-6

Besöka Christinehof slott med tema
historia 1600-1700-talet.

  20 000 kr

Staffanstorp

Mellanvångsskolan
åk 4 a och b

Besöka Staffan Westerlunds dockteater i Hög.

  10 000 kr

Staffanstorp

Anneroskolan
åk F-6 (300 elever)

Bjuda in författare till alla klasserna på skolan.

  10 000 kr

Staffanstorp

Hagalidskolan
åk 9

Anlita Äventyrspedagogerna i Skrylle för att
uppleva en dag med natur.

  5 000 kr

Staffanstorp

Anneroskolan
åk 6 (2 klasser)

Heldag med Naturskolan Gladan i Snogeholm,
paddling, fiske mm

  7 000 kr

Staffanstorp

Mellanvångsskolan
åk 5 a och b

Studiebesök på Kreativum i Karlshamn,
tema LEGO och motoriserad mekanik.

  12 000 kr

Staffanstorp

Anneroskolan
åk 5 (2 klasser)

Heldag med Naturskolan Gladan i Snogeholm.

  8 000 kr

Svalöv

Lunnaskolan
åk 4-6 

Författarbesök.

  8 000 kr

Svalöv

Midgård skola
åk 5 och 6

Studiebesök till Glimmingehus och
Oliverdal, tema jordbrukets utveckling.

  12 000 kr

Svalöv

Billeshögsskolan
åk 4-6

Studiebesök på Tekniska museet i Malmö. 

  17 000 kr

Svalöv

Torpets förskola

Studiebesök på Skånes Djurpark,
tema vårt samband i naturen. 

  10 000 kr

Svalöv

Heleneborgsskolan
(60 elever)

Studiebesök på Vattenhallen i Lund.

  12 000 kr

Tomelilla

Byavångsskolan
Storfritids

Anlita en danspedagog.

  3 000 kr

Tomelilla

Kastanjeskolan
åk 9 

Studiebesök på Utmaningarnas hus
i Malmö.

  12 000 kr

Ystad

Västervångskolan
åk 7 (2 klasser)

Besöka till Ävertyrscampen i Sövde..

  15 000 kr

Ystad

Västervång, Tränings-
och grundsärskola 
åk 7-9

En upplevelsedag på Sea-U i Malmö,
tema naturens kretslopp.

  5 000 kr

Ystad

Västervångskolan
åk 9 (100 elever)

Projekt kring dans, musik och rörelse
med en utbildad danspedagog. 

  8 000 kr

Ystad

Kunskapsskolan
åk 6-9 (380 elever)

Lägervistelse med samarbetsövningar
kring tema antimobbning och
antinätmobbning.

  25 000 kr