$articleHeading

Stiftelsen Skånes Djurpark, Höör

Grodans år på Skånes Djurpark

I över 360 miljoner år har groddjuren funnits på jorden. Nu hotas nästan hälften av dem av utrotning. Detta är det största utdöendet sedan dinosaurierna försvann. Skånes Djurpark deltar därför i en global kampanj för att rädda världens groddjur.

Vilka är groddjuren egentligen och varför är de hotade? Vad är det för skillnad mellan grodor och paddor? Vad gör grodor på vintern? Finns det verkligen flygande grodor? Utställningen ”Ett hopp för grodan” ger dig svar på de här frågorna och många fler. I terrariet får du träffa en rad svenska grodor och unikt för i år är våra spännande exotiska gäster. Du får lära dig om groddjurens fascinerande livscykler och anpassningar, varför de är hotade och vad du kan göra för att hjälpa dem. Ta med dig släkt, vänner och bekanta och besök djurparkens aktiviteter under Grodans år. Du kan även hjälpa oss att samla in pengar till det globala grodprojektet genom att sätta in valfritt belopp på bankgiro 278-8966.

Deltagande i artbevarande projekt

Skånes Djurpark deltar i ett antal såväl nationella som internationella projekt för bevarandet av hotade djurarter. Det gäller både vilda djurarter och gamla svenska lantraser. Sådana artprogram leds av en artkoordinator för varje art. Denne planerar aveln för de djur av arten som finns hos de deltagande djurparkerna.
Flertalet artprogram samordnas genom Svenska Djurparksföreningen, SDF, och för Europa av EAZA, European Association of Zoos and Aquaria. De gemensamma europeiska bevarandeprogrammen kallas EEP, en förkortning av European Endangered species Program.
Avelsprogram finns inom EAZA för järv, utter, Przewalskis vildhäst, myskoxe och visent och inom SDF dessutom för björn, varg, lo, gråsäl, fjällräv och vit stork som alla finns i Skånes Djurpark.
Djurparkschefen är, på uppdrag av SDF, artkoordinator för vit stork och stora ugglor.

Bevarande av svenska lantraser

 

De lantraser som fanns i Sverige förr hade en bred uppsättning av arvsanlag för olika egenskaper, anpassade för olika lokala förhållanden. Dessa har i stor utsträckning avlats bort i de moderna, hårt specialiserade tamdjursraserna. Det kan gälla t ex anpassningsförmåga till olika yttre förutsättningar, motståndskraft mot sjukdomar, härdighet och fruktsamhet.
Det är egenskaper som kan komma till nytta i framtida avel. För flertalet gamla lantraser finns en bevarandeförening: Föreningen Allmogekon, Föreningen Lantsvinet, Föreningen Gutefåret, Föreningen Allmogegeten, Föreningen Gotlandskaninen, Svenska Rasfjäderfäförbundet m fl.

Stiftelsen Skånes Djurparks etablering i omvärlden

 

Stiftelsen är sedan 1993 medlem i både Svenska Djurparksföreningen SDF och den europeiska motsvarigheten, European Association of Zoos and Aquaria - EAZA. Parken deltar även i det europeiska samarbetet om bevarande av hotade djurarter, EEP, European Endangered species Program.
Sedan 1994 är Skånes Djurpark medlem i NAMSA, Naturhistoriska Museers Samarbetsorganisation.
År 2000 gick Stiftelsen med i Skånes Hembygdsförbund och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Detaljer

Beviljad summa: 2007-2008: 550 000:-, "Ett hopp för Grodan" 75 000:-

Beviljat datum: 2007-01-01


Publicerad 2016-01-28 16:37

Löddeköpinge ridklubb - ett bland bidragen till idrottsföreningar

Löddeköpinge ridklubb - ett bland bidragen till idrottsföreningar

Löddeköpinges ridklubb är ett av många goda exempel på Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas bidrag...

Läs mer
1,5 miljoner till idrottsledarstipendier

1,5 miljoner till idrottsledarstipendier

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta har bidragit med 1,5 miljoner kronor till Skånes...

Läs mer
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta stöttar bokfestival

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta stöttar bokfestival

LitteraLund är en bokfestival för unga som i år var större och bättre än någonsin förut....

Läs mer
Idrottsledarstipendier

Idrottsledarstipendier

102 skånska idrottsledare har premierats med stipendium

Läs mer
Årets idrottsledarstipendiater utsedda

Årets idrottsledarstipendiater utsedda

Varje år delar Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta ut 110 stipendier till idrottsledare inom vårt...

Läs mer
Practicum vid Universitetssjukhuset i Lund

Practicum vid Universitetssjukhuset i Lund

Att vässa färdigheter för kritiska situationer. Practicum är ett av de största kliniska...

Läs mer
Bidrag till nionde kulturkalaset i Hörby

Bidrag till nionde kulturkalaset i Hörby

Den 24 maj 2011 är det dags för firande och folkfest med Hörby kulturkalas. Kalaset har...

Läs mer
Stehags skatepark drar folk från hela Sverige

Stehags skatepark drar folk från hela Sverige

Med bidrag från Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta har FK Tor nu en skatepark som drar folk från...

Läs mer
Invandrarföretag får starthjälp med forskning som grund

Invandrarföretag får starthjälp med forskning som grund

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta bidrar till att förlänga gästprofessuren hos Herbert...

Läs mer
Skogsvandringar får miljonbidrag

Skogsvandringar får miljonbidrag

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta har bidragit med 1,4 miljoner kronor för att 3000 skånska barn...

Läs mer
Bidrag undanröjer hinder för information

Bidrag undanröjer hinder för information

För de allra flesta är det en självklarhet att kunna ta sig fram överallt både inom och utomhus....

Läs mer
Stiftelsen Inkubatorerna i Lund

Stiftelsen Inkubatorerna i Lund

Efter flera år av förberedelser står möjligheternas dörrar på vid gavel för alla biomedicinska...

Läs mer
Långsiktiga planer för Vattenhallen vid Lunds tekniska högskola

Långsiktiga planer för Vattenhallen vid Lunds tekniska högskola

Vattenhallen vid Lunds tekniska högskola, LTH,  har fått 100 000 kronor i bidrag för arbetet med...

Läs mer
Skönsång och folkfest på Lunds internationella körfestival

Skönsång och folkfest på Lunds internationella körfestival

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta stöttar Lunds internationella körfestival för tredje gången i...

Läs mer
Färs & Frosta Sparbank Arena

Färs & Frosta Sparbank Arena

I stadsdelen Klostergården i södra Lund anläggs nu en arena som lever upp till framtidens krav på...

Läs mer
Stiftelsen Skånes Djurpark, Höör

Stiftelsen Skånes Djurpark, Höör

Grodans år på Skånes Djurpark

Läs mer