Förbered din ansökan

För att en ansökan ska kunna behandlas ska den vara komplett ifylld. Du sparar tid och möda om du har allt material redo när du gör din ansökan.

Ha följande information redo: 

 • Projektrubrik (max 150 tecken)
 • Projektbeskrivning: syfte och ändamål (max 1 500 tecken)
 • Projektets tidplan (start och slutdatum, observera att bidrag inte beviljas retroaktivt)
 • Projektekonomi
  • Vilka andra bidragsgivare finns, vad har sökts och beviljats från dem?
  • Vad är sökandes egen insats?
  • Vilka kostnader finns i projektet?
  • Vilket belopp söks från sparbanksstiftelsen?

Man kan inte hänvisa till tidigare års ansökan, varje ansökan är självständig.

Observera att utbetalning av bidrag endast sker till konto i Sparbanken Skåne eller undantagsvis till bankgiro.

Om du har fler frågor

Har du frågor som rör er ansökans innehåll är ni välkomna att kontakta stiftelsen. Har ni frågor som rör det digitala ansökningssystemet eller om ni stöter på problem är ni välkomna att kontakta vår tekniska ansökningssupport