$articleHeading

Färs & Frostas Ungdomsstipendier

Stiftelsen prioriterar barn- och ungdomssatsningar i olika former som främjar en positiv livsstil och som ger möjlighet till utveckling. Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas ungdomsstipendier riktar sig till dem som är aktiva inom kultur eller idrott och som på olika sätt visat på framgång och engagemang.

Stiftelsen utlyser ungdomsstipendier mellan den 1 - 30 oktober och besked om tilldelat stipendium meddelas i mitten av december.

Stipendierna delas ut till ungdomar mellan 10-20 år inom stiftelsens verksamhetsområde, dvs följande kommuner: Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lund, Simrishamn, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Tomelilla och Ystad.

Stipendierna är främst avsedda att användas för någon form av förkovran inom aktuellt område t ex genom utbildning, kurs eller träningsläger. Max stipendiebelopp är 10 000 kronor.

För att ansökan ska beaktas måste fullständiga uppgifter ha inlämnats, inklusive folkbokföringsadress och personnummer. Finns inte dessa uppgifter med behandlas inte ansökan. Observera - ansökan ska göras i stipendiatens eget namn. Ansökan som görs i målsmans namn behandlas ej.

Meriter som åberopats i ansökan ska i möjligaste mån ha styrkts med intyg, diplom mm. Stipendierna är inte avsedda för ungdomar som uppnått elitstatus.

Stipendium delas inte ut retroaktivt, dvs till ändamål som redan är genomförda när ansökan lämnas in. Stiftelsens beslut kan inte överklagas och motivering till beviljning/avslag lämnas inte. Eventuella frågor besvaras av stiftelsens kansli.

Besked om beviljat stipendium meddelas per mail i mitten av december.

 

Välkommen med din ansökan!

 

Så här gör du för att lämna in en ansökan

Skapa konto

Det första du ska göra är att skapa ett konto med vilket du kan logga in till det som ska bli din sida, med rubriken "Min sida". Det är här du kan hitta alla dina påbörjade eller inlämnade ansökningar och även de organisationer du skapat och eventuellt lämnat in ansökningar för. Du skapar ditt konto genom att välja "Min sida" uppe till höger.

Det är viktigt att ansökan görs i stipendiatens namn, dvs att det är stipendiaten som skapar "Min sida". Ansökan som görs i målsmans namn behandlas ej.

Ny ansökan

Välj "Ny ansökan" och fyll i din ansökan steg för steg. Du kan när som helst klicka på "Avsluta (spara)" för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den.

Observera att det under perioder kan finnas möjlighet att söka olika typer av bidrag och stipendier. Välj det alternativ som gäller din ansökan, dvs ungdomsstipendier. 

När du är klar klickar du på "Lämna in". Då hamnar din ansökan i stiftelsens inkorg och kan inte längre revideras av dig. Du kan nu gå tillbaka till din sida och påbörja en ny ansökan eller titta på de ansökningar du lämnat in. Kvitto på insänd ansökan skickas inte separat, utan återfinns under Min Sida.

Mer information