$articleHeading

Färs & Frostas Ungdomsstipendier

Stiftelsen prioriterar barn- och ungdomssatsningar i olika former som främjar en positiv livsstil och som ger möjlighet till utveckling. Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas ungdomsstipendier riktar sig till dem som är aktiva inom kultur eller idrott och som på olika sätt visat på framgång och engagemang.

Stiftelsen utlyser ungdomsstipendier mellan den 1 - 30 oktober och besked om tilldelat stipendium meddelas i mitten av december.

Stipendierna delas ut till ungdomar mellan 10-20 år inom stiftelsens verksamhetsområde, dvs följande kommuner: Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lund, Simrishamn, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Tomelilla och Ystad.

Stipendierna är främst avsedda att användas för någon form av förkovran inom aktuellt område t ex genom utbildning, kurs eller träningsläger. Max stipendiebelopp är 10 000 kronor.

För att ansökan ska beaktas måste fullständiga uppgifter ha inlämnats, inklusive folkbokföringsadress och personnummer. Finns inte dessa uppgifter med behandlas inte ansökan. Ansökan ska göras i stipendiatens eget namn.

Meriter som åberopats i ansökan ska i möjligaste mån ha styrkts med intyg, diplom mm. Stipendierna är inte avsedda för ungdomar som uppnått elitstatus.

Stipendium delas inte ut retroaktivt, dvs till ändamål som redan är genomförda när ansökan lämnas in. Stiftelsens beslut kan inte överklagas och motivering till beviljning/avslag lämnas inte. Eventuella frågor besvaras av stiftelsens kansli.

Besked om beviljat stipendium meddelas per mail i mitten av december.

 

Se tidigare års mottagare i listan till vänster.

Mer information