$articleHeading

Skånes Idrottsledarstipendier 2018

250 ideella idrottsledare från skånska föreningslivet hyllas med stipendier för sina insatser inom barn- och ungdomsidrotten. Stipendierna är på 10 000 kr vardera. Bakom utdelningen står Sparbanksstiftelserna i Skåne tillsammans med Skåneidrotten. 

– Med stipendierna vill vi uppmärksamma de eldsjälar som genom att lägga betydande delar av sin fritid på att jobba med barn och unga gör en stor och viktig samhällsinsats, säger Nomie Gustafsson, vd på Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, en av Sparbanken Skånes ägarstiftelser.

Idrottsföreningarna är de som näst efter familjen och skolan har störst möjligheter att påverka unga under uppväxten. Totalt är cirka 80 000 ledare aktiva inom skånsk idrott. Tillsammans lägger de ner tusentals och åter tusentals timmar av engagemang och bidrar härigenom till en positiv samhällsutveckling.

– Idrott är ofta ett naturligt inslag i uppväxten. Där har de skånska idrottsledarna ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra och positivt sätt, säger Patrik Karlsson, distriktidrottschef på Skåneidrotten.

Mottagarna av Skånes Idrottsledarstipendier 2018 kommer från 33 kommuner. Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta står för 90 av de 250 stipendierna, och dessa delas ut till ideella ledare inom stiftelsens 11 kommuner. Resterande stipendier delas ut av Sparbanksstiftelserna Finn, 1826, Skåne och Gripen samt Skåneidrotten.

Stipendiaterna får 7 000 kr vardera för sina goda ledarinsatser. Deras föreningar får 3 000 kr för att vidareutveckla verksamheten på barn- och ungdomssidan.

Skånes Idrottsledarstipendier delas ut för tolfte året i rad. Fram till 15 februari har föreningar har möjlighet att nominera en man och en kvinna till stipendierna. Själva utdelningen sker på en galakväll på Sparbanken Skåne Arena i Lund den 16 maj.

Läs mer om hur du nomierar på Sparbanken Skånes hemsida.

 

 

Mer information

Nominera er kandidat senast 15 februari